Badanie alkomatem – jak wygląda proces kontroli trzeźwości, i czy można odmówić?

Jak obecnie wygląda proces sprawdzania naszej trzeźwości? Czy w przypadku kolizji drogowej, funkcjonariusz Policji musi skontrolować obecność alkoholu we krwi? Wypadki samochodowe często są mylone z kolizjami na drodze. O ile w wypadku samochodowym mamy do czynienia z osobami rannymi, to w przypadku kolizji na drodze, nikt nie ucierpiał. Konsekwencje takiego zdarzenia mogą być poważne dla kierowców, którzy prowadzili samochód pod wpływem alkoholu etylowego.Sprawdzanie stanu trzeźwości kierujących pojazdem

Badanie trzeźwości osób kierujących nie zawsze jest sprawdzanie w przypadku zdarzenia drogowego. Natomiast, jeżeli podczas wypadku ucierpiały jakiekolwiek osoby, to funkcjonariusz Policji praktycznie zawsze przeprowadza test obecności alkoholu u osób, które prowadziły pojazd. Badanie alkomatem może zostać przeprowadzone w przypadku, kiedy któryś z kierowców biorących udział w zdarzeniu wskaże, że taki test jest konieczny. Co mówi prawo o uprawnieniach funkcjonariuszy Policji? Jeżeli w zdarzeniu drogowym istnieje podejrzenie, że któryś z kierowców prowadził pojazd w stanie po spożyciu alkoholu, to policjant może go poddać badaniu na obecność alkoholu we krwi.
Mówi o tym art. Ust. 1 pkt 3. : Art. 129. 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji. 2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do: 3. Żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

 

Odmowa badania alkomatem

Czy możemy odmówić badania alkomatem? Teoretycznie jest to możliwe, ale w praktyce wychodzi tak, że przepisy prawa pozwalają funkcjonariuszom policji na zbadanie stanu nietrzeźwości osoby kierującej pojazdem, pomimo tego że nie wyraził on zgody. W ostatnim czasie, Trybunał Konstytucyjny uznał, że towarzystwo policjantów w trakcie pobierania krwi potrzebnej do badania zawartości alkoholu, jest naruszeniem zasad intymności osoby badanej. Osoby odpowiedzialne za przepisy w naszym prawie, przeprowadzają zmiany dotyczące tej kwestii, dzięki której będzie możliwe rozwiązanie tego problemu. Podsumowanie

Podsumowując problem dotyczący badania alkomatem, w przypadku osób, które brały udział w kolizji drogowej oraz wypadku samochodowym, można stwierdzić, że jeżeli nie było żadnych ofiar bądź osób rannych, to zazwyczaj nie przeprowadza się kontroli stanu trzeźwości. Natomiast kiedy w trakcie wypadku były osoby poszkodowane, to policjant powinien przeprowadzić taką kontrolę. Niestety, nie możemy odmówić badania alkomatem. Według mojej opinii, taka kontrola powinna być przeprowadzona za każdym razem, kiedy doszło do kolizji. Pozwoli to rozwiązać kwestie problemu, czy dana osoba nie chciała zataić przed policjantem swojego prawdziwego stanu.

Kategorie: Alkomaty,