Stłuczka na drodze a badanie alkomatem

Czy w przypadku stłuczki, policjanci poddają badaniu kierowców, gdy zostają wezwani? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby policjanci mogli skontrolować stan trzeźwości osób uczestniczących w zdarzeniu drogowym?

Na początku, trzeba zwrócić uwagę na to, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Istnieją dwa rodzaje zdarzeń drogowych. Pierwszym jest kolizja, nazywana potocznie stłuczką. Skutkiem kolizji jest uszkodzenie mienia, w tym przypadku nie jest konieczne wzywanie policji na miejsce zdarzenia. Natomiast, jeśli chodzi o wypadek drogowy, sprawa jest poważniejsza niż w przypadku kolizji. W wypadku drogowym musi zostać spełniony jeden warunek. Musi dojść do uszkodzenia ciała bądź śmierci któregoś z uczestników zdarzenia. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, konieczne jest wezwanie policji oraz pogotowia na miejsce zdarzenia.

Stłuczka, a dmuchanie w alkomat

Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą badania uczestników stłuczki, sprawa ma się jasno. W przypadku, gdy policjant przyjedzie na miejsce zdarzenia, nie ma obowiązku sprawdzać stanu trzeźwości osób uczestniczących w kolizji, oczywiście w przypadku jeśli nie ma jakichkolwiek wątpliwości. W przypadku gdy takie wątpliwości nastąpią, funkcjonariusz policji może przeprowadzić badanie na zawartość alkoholu. Powodem, do przeprowadzenia testu na alkohol może być zgłoszenie podejrzenia uczestnika ruchu, o stanie nietrzeźwości osoby kierującej.

Odmowa sprawdzenia stanu trzeźwości

Zgodnie z ustawą o „Prawie o ruchu drogowym” w artykule 129 ust. 1 pkt., policji przysługuje prawo do żądania od kierowcy, poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Czy kierowca może odmówić zgody na badanie? Może, ale jeśli chodzi o przepisy, policja ma prawo sprawdzić stan trzeźwości nawet wtedy, gdy kierujący nie wyrazi na to zgody. Biorąc pod uwagę Rozporządzenie Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie, gdy dojdzie do sytuacji w której kierujący pojazdem odmawia poddaniu się badaniu na stan nietrzeźwości, policja ma prawo dokonać takiego badania bez zgody osoby kierującej, lecz trzeba go o tym fakcie uprzedzić. Cały sęk polega na tym, że jest to niezgodne z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obecność policjantów w trakcie pobierania krwi godzi w intymność osoby badanej. Obecnie trwają prace nad rozwiązaniem tej kwestii, sprawę tą, można rozwiązać jedynie poprzez ustawę, a nie tak jak twierdzono przez rozporządzenie.

Podsumowanie

Podsumowując, jeśli chodzi o badanie alkomatem kierowców, którzy uczestniczyli w kolizji drogowej, stan kontroli trzeźwości osób uczestniczących w zdarzeniu drogowym nie jest konieczny, nawet jeśli została wezwana policja. W przypadku, gdy w zdarzeniu drogowym mamy do czynienia z rannymi oraz ofiarami śmiertelnymi, konieczne jest poddanie się badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Jeśli zajdzie uzasadnienie, że w trakcie kolizji osoba kierująca była pod wpływem alkoholu, może zostać wykonane badanie, nawet bez zgody osoby kierującej.

 

Kategorie: Alkomaty,