Wpływ palenia papierosów na wynik badania alkomatem

Wiele czynników może wpłynąć negatywnie na wynik badania alkomatem. Jednym z takich czynników jest palenie papierosów, które może zafałszować wynik. W dalszej części tego tekstu postaram się omówić dokładnie kwestię dotyczącą fałszowania wyników badania alkomatem, ze względu na obecność innych substancji niż etanol.

Szybkie testery trzeźwości

Policja posiada w swoim wyposażeniu szybkie testery trzeźwości. Urządzenia te, mają na celu dokonać wstępnej analizy powietrza w okolicach osoby kierującej. Jeśli obecny jest tam alkohol, tester to wykaże.

Wynik szybkiego testu

Z myślą przychodzi pytanie, czy pomiar takiego testu będzie w pełni rzetelny? Otóż okazuje się, że nie zawsze. Jeśli w obecności kierowcy przebywa osoba w stanie po spożyciu alkoholu, bądź kierowca używał płynu do mycia szyb z etanolem, wyniki mogą zostać zafałszowane. Dlatego też, szybki tester alkoholu nie stanowi sam w sobie dowodu, a jest jedynie podstawą do zrobienia badania na obecność alkoholu tradycyjnym alkomatem.

Zafałszowane wyniki badania alkomatem

Idąc tym tokiem myślenia, można dojść do wniosku, że alkomat również można „oszukać”. Przed przystąpieniem do tradycyjnego badania, powinniśmy poinformować funkcjonariusza policji o wypaleniu papierosa bądź spożyciu jedzenia. Czujniki alkomatu mają wysoką czułość na substancje różnego pochodzenia, dlatego też interpretacja zawartych substancji w jamie ustnej po wypaleniu tytoniu bądź zjedzeniu posiłku może być niekorzystna dla osoby kierującej, dlatego ważne jest odczekanie kilku minut.

Czy można odmówić wykonania badania?

Według prawa, każdy kierowca ma prawo do tego, aby odmówić poddania się testu na obecność alkoholu. Niestety nie jest to najlepszy pomysł, z tego względu, iż policjant może zatrzymać nasze prawo jazdy i skierować nas na obowiązkowe badanie krwi. Prawo jazdy zostanie zwrócone pod warunkiem, że test obecności alkoholu we krwi da wynik stwierdzający o braku zawartości, bądź upłynie 30 dni od badania.

Podsumowanie

Podsumowując kwestię dotyczącą wpływu substancji na badanie alkomatem, mogę stwierdzić, że wynik może nie być rzetelny, jeśli uprzednio paliło się papierosa, bądź jadło jedzenie (w tym słodycze np. cukierki z małą zawartością alkoholu). Z tego względu obowiązkiem osoby badanej jest poinformowanie policjanta, że paliło się wcześniej papierosa bądź jadło. Szybkie testery nie są rzetelnym wynikiem badań, ze względu na to, że bardzo łatwo je oszukać, dlatego nie stanowią one głównego dowodu i są jedynie podstawą do zrobienia badań prawdziwym alkomatem. Trzeba mieć również na uwadze to, że nie da się oszukać alkomatu w odwrotną stronę, dlatego jeśli spożywałeś alkohol to nie wsiadaj za kierownicę, bo odpowiadasz nie tylko za siebie, lecz za innych uczestników ruchu.

Kategorie: Alkomaty,